Kursy Walut Rzeszów  
  
  Strona Główna
  Rodzaje Kredytów
  Kredyt Bankowy
  Hipoteka Odwrócona
  Dom czy Mieszkanie?
  Szybkie Kredyty Online
  Szybki Kredyt Pozabankowy
  Pożyczki i Kredyty dla Firm
  Kredyty Chwilówki
  Kontakt
 
 
W naszej ofercie znajdują się takie produkty jak:
- kredyt i pożyczka, kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, kredyt budowlany, kredyt na mieszkanie
- kredyt samochodowy, kredyt motoryzacyjny
- kredyt gotówkowy
- kredyty internetowe, najtańsze kredyty
- kredyt konsolidacyjny
- banki w polsce
- kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt odnawialny
- kredyt na samochód, auto na kredyt
- kredyt preferencyjny
- pożyczka: szybkie pożyczki, pożyczki chwilówki, pożyczki internetowe, pożyczki bez bik, pożyczki online, pożyczki na dowód, pożyczki dla bezrobotnych, pożyczki gotówkowe, pożyczki pozabankowe
- pożyczka hipoteczna
- leasing

Nasza oferta będzie opierała się na najlepszych produktach największych banków w Polsce. Mamy nadzieję, że zaproponowane warunki na tani kredyt i tania pożyczka będą konkurencyjne z produktami innych firm.

W naszej ofercie: gotówka do ręki czyli szybki kredyt chwilówka

Na stronie znajdą Państwo produkty finansowe instytucji takich jak: Vivus, Provident, Net Credit, AASA, SMS Kredyt, Via sms, Profi Credit, Ekspres Kasa, SMS 365. Instytucje te oferują tanie i szybkie pożyczki dostępne online bez zaświadczeń o dochodach, bez BIK i na dowód. Dzięki temu otrzymanie szybkiej pożyczki lub szybkiego kredytu jest możliwe już w kilka godzin.

Na rynku wsparcia finansowego pojawiają się coraz nowsze oferty mające na celu przyciągnięcie klientów. Ofertę w tym zakresie przedstawiają już nie tylko banki tradycyjne, ale także instytucje pozabankowe, które uprawnione są wyłącznie do udzielania pożyczek. Oczywiście zwyczajowo przyjęło się, iż pożyczka jest synonimem kredytu, jednakże udzielenie kredytu zostało przypisane przepisami prawa wyłącznie do instytucji bankowych. Oferta szybkiego wsparcia finansowego, jakie oferuje współcześnie wiele firm pośrednictwa finansowego, znalazło na rynku wielu zwolenników. Jest to produkt przeznaczony głównie dla osób potrzebujących szybko gotówki do uregulowania nieoczekiwanych wydatków. I w ten sposób pożyczki te powinny być wykorzystywane. Nie jest to bowiem najkorzystniejsza z dostępnych na rynku ofert, która nadużywana prowadzić może do pułapki zadłużenia.

Pożyczka chwilówka a szybki kredyt
Obok oferty kredytów i pożyczek szybkich występują także pożyczki i kredyty chwilówki. Ich konstrukcja jest bardzo podobna do siebie i sprowadza się przede wszystkim do maksymalnego uproszczenia procedury przydzielenia. Uproszenie to wynika głównie z braku wymagania jakichkolwiek zaświadczeń o dochodach, a nawet wszelkich innych dokumentów, poza dokumentem tożsamości. W procedurze tej instytucja finansowa nie bada także przeszłości kredytowej kredytobiorcy. A ponadto całość procedury może być zrealizowana z wykorzystaniem Internetu, telefonu i firmy kurierskiej. Kredyt, bądź pożyczka „chwilówka” zgodnie z nazwą udzielane są „na chwilę”, czyli na krótki okres czasu.

Szybki kredyt, pożyczka online na dowód przez Internet bez BIK. Najtańsze szybkie kredyty online od ręki na dowód dla zadłużonych, bezrobotnych, emerytów i rencistów. Pożyczki chwilówki internetowe udzielane są na preferencyjnych zasadach z minimum formalności. Pozabankowe szybkie kredyty internetowe udziela wiele instytucji takich jak Filarum, Wonga, Provident, Aasa, Takto, Vivus, Netcredit, Incredit, Pożyczkomat, Lendon, Kredito24.pl, OKMoney i wiele innych. Jeżeli jesteś zainteresowany możesz złożyć wniosek online o szybki kredyt lub szybkie chwilówki internetowe. Możesz też złożyć kilka wniosków w wybranych firmach. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Zaletami tej formy wsparcia finansowego są anonimowość i duża dostępność, zaś główną wadą są wysokie koszty kredytu. Ponadto kredyty chwilówki udzielane przez banki tradycyjne opierają całą procedurę o przepisy prawa bankowego, które w dużym stopniu chronią kredytobiorcę, z kolei instytucje para bankowe udzielają kredytów i pożyczek chwilówek w oparciu o własne przepisy, które mogą być niekorzystne dla klienta. Warto więc nie działać pochopnie, rozeznać sytuację na rynku i wybrać najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o własne potrzeby i wymagania.

Szybka pożyczka: Vivus, Provident, Net Credit, AASA, SMS Kredyt, Via sms, Profi Credit, Ekspres Kasa, SMS 365, Pożyczkomat, Ok Money, Kredito24, Incredit, Wonga.com, Bocian Pożyczki, Kaska Plus, Lendon, Takto, Soho Credit, Vanquis Bank, Filarum

Alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej
Banki, obok tradycyjnych form kredytów bankowych, udzielanych podmiotom gospodarczym na sfinansowanie ich działalności, w swej ofercie posiadają także dodatkowe, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, do których można zaliczyć: kredyty wekslowe: dyskontowy, akceptacyjny i awal, leasing, factoring oraz forfaiting. Kredyty wekslowe wiążą się z wykorzystaniem weksla, który stanowi formę zapłaty w transakcjach kupna-sprzedaży.

Weksel w obrocie gospodarczym pełni trzy zasadnicze funkcje: funkcja kredytowa, polega na odroczeniu terminu płatności zobowiązania, funkcja obiegowa umożliwia przenoszenie praw własności z tego dokumentu, w uproszczony sposób, przez zastosowanie tzw. indosu, z kolei dzięki funkcji gwarancyjnej weksel może stanowić formę zabezpieczenia zwrotności kredytu. Podstawowymi rodzajami kredytu wekslowego są: kredyt dyskontowy, kredyt akceptacyjny oraz awale.

Kredyt dyskontowy należy do podstawowych form kredytowania podmiotów gospodarczych i jest udzielany w operacji dyskontowania weksli przez bank. Dyskontowanie polega na zakupie weksla przez bank, przed upływem terminu jego płatności, z potrąceniem oprocentowania, tzw. dyskonta, uzależnionego od wysokości stopy dyskontowej oraz ilości dni od daty zdyskontowania do dnia płatności weksla. W operacji dyskonta, przedsiębiorca otrzymuje więc kredyt, albo w formie doraźnej transakcji nabycia weksla, albo w formie linii dyskontowej, stanowiący wartość nominalną weksla potrąconą o dyskonto.

Kredyt akceptacyjny polega na tym, że bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli trasowanych przez osobę do tego upoważnioną. W umowie klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje to zlecenie, zobowiązując się, iż w razie potrzeby udzieli mu kredytu akceptacyjnego na wykupienie weksla w formie doraźnej transakcji bądź linii kredytu akceptacyjnego.

Awal jest podobną transakcją do kredytu akceptacyjnego, jednak bez udziału kredytu. Bank zobowiązuje się tu jedynie do przyjęcia zobowiązania klienta w stosunku do strony trzeciej, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich powinności finansowych. Za udzielenie awali banki pobierają prowizje określone w tabelach prowizji i opłat. Operacje analizowania weksli występują najczęściej w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi.

Leasing polega na krótko lub długoterminowym dostarczaniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego w umowie przedmiotu leasingu, w celu ich użytkowania bez prawa własności, bądź też z możliwością przyszłej sprzedaży danego dobra. Leasingobiorca zobowiązuje się do opłacania określonej w umowie opłaty leasingowej (w przypadku przyszłej sprzedaży – powiększonej o ratę zapłaty za przedmiot leasingu). Banki biorą udział w leasingu bezpośrednio, bądź też przez specjalnie do tego utworzone afiliacje lub przedsiębiorstwa (banki-córki). W praktyce wyróżnia się: leasing bezpośredni – gdy producenci określonych towarów oddają je w użytkowanie innym przedsiębiorstwom i leasing pośredni - gdy przedsiębiorstwa nie będące producentami danych towarów finansują tylko ich przekazanie w użytkowanie innym przedsiębiorstwom, a także leasing finansowy – zawierane na okres kilkuletni, obejmujący pełną amortyzację przedmiotu leasingu oraz leasing operacyjny – zawierany na krótkie okresy, gdzie przedmiot leasingu może być wydzierżawiany kolejnym użytkownikom.

Factoring jest złożoną operacją bankową i może występować w różnych odmianach w zależności od treści umowy zawartej pomiędzy bankiem – faktorem, a faktorantem – korzystającym z jego usług. W klasycznej postaci factoring jest formą krótkoterminowego finansowania działalności faktoranta przez przejęcie jego wierzytelności z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa regresu wobec faktoranta, gdyby dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania. Zatem w tej operacji bank wykonuje na rzecz klienta trzy funkcje: finansowania, przejęcia ryzyka oraz usługową.

Forfaiting – jest zakupem należności terminowych (najczęściej występujących w formie weksli), jakie powstają w rezultacie eksportu towarów i usług, z wyłączeniem prawa regresu wobec eksportera, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania. Weksle reprezentujące należności, następnie zostają zdyskontowane przez instytucję forfaitingową, którą może być bank. W wyniku tej operacji importer otrzymuje dostawę na kredyt, a eksporter otrzymuje natychmiastową zapłatę, potrąconą o należne dyskonto i jednocześnie nie odpowiada za zobowiązanie wekslowe importera.